Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
— Psalmen 119:9-12 (NBV)

IMPACT

IMPACT is de jongerenbediening van De Rots Amsterdam. Wij schamen ons niet voor het evangelie en willen iedereen in Amsterdam laten weten dat Jezus leeft! Wij geloven dat God ons gebruikt om zielen te winnen in Amsterdam. Er is geen belangrijkere ontmoeting in je leven dan een ontmoeting met Jezus.

De tijd verandert, maar God zijn woord staat vast. Toch brengt God elke dag nieuwe dingen op ons pad. Dat maakt het leven met Jezus ook spannend. In de samenkomsten proberen we steeds te kijken welke nieuwe dingen God in ons leven wilt doen. Hierbij staan aanbidding, lofprijs, het woord, profetie, gebed en bevrijding centraal. 

We geloven sterk in de kracht van evangelisatie. Via zowel de media als op straat zijn we constant bezig om zaadjes te planten in de kostbare mensen die we tegenkomen. Voor elke jongerendienst gaan we de straten op om het evangelie te verkondigen. Kom langs of doe mee met onze volgende Impact Outreach! #AmsterdamforJesus .


Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.
— 1 Timoteus 4:12 (NBV)