Groepen & Trainingen

 

fundamentEN training

Elke vrijdag om 19:30 worden pas bekeerde christenen getraind in het Woord van God. Er wordt een sterk fundament gelegd van wat het betekent om christen te zijn. Ook als je langer bekeerd bent mag je meedoen met de training. Het is een perfect moment om vragen te stellen die je anders niet zou kunnen in de zondagsdienst. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met de oudsten in de gemeente of stuur een mail naar info@derotsamsterdam.com
 

Bijbelstudie

Elke vrijdag om 19:30 organiseert De Rots een bijbelstudie. Tijdens deze diensten wordt er dieper ingegaan in het Woord van God en wordt er kritisch onderzoek gedaan naar wat het Woord inhoudt en hoe je die kan toepassen in je eigen leven. De bijbelstudie wordt door verschillende broeders en zusters gegeven.
 

Bijbelschool

In 2015 is De Rots van start gegaan met een eigen bijbelschool. Dit is een tweejarig traject opgedeeld in 5 semesters. In Februari 2016 is Semester 2 van start gegaan. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. "Bovennatuurlijk Leven", "Geestelijke Doorbraak", "Nieuw Testamentisch Onderzoek", "De Kracht van Gebed" en "Geestelijke Oorlogsvoering". Deze lessen zijn geweldig voor gelovigen die al een tijdje bekeerd zijn maar meer diepgang willen in hun levens. Tijdens de lessen krijg je veel praktische kennis zodat je daarmee gelijk aan de slag kan in je persoonlijk leven en bediening. Om de lessen goed te kunnen volgen is een basiskennis van het geloof nodig. Ook is inschrijving een vereiste. De bijdrage is €100,- per semester. Wilt u meer informatie over startdata en de inschrijving, dan kunt u een mail sturen naar bijbelschool@derotsamsterdam.com.
 

Profeten Training

Om de twee weken wordt er een middag georganiseerd waarbij mensen met een profetische gave worden getraind. De training wordt gedaan onder leiding van Profetès Helga Hart. Er worden studies gegeven en oefeningen gedaan om het profetische te activeren. Wil je meer weten over deze trainingen dan kan je contact opnemen met de groepsleiders na een dienst of mailen naar info@derotsamsterdam.com
 

Huisgroepen: in een huiskamersfeer samen het woord ontdekken

Elke zondag komen wij bij elkaar in de gemeente, maar doordeweeks komen wij ook bij elkaar. Dit doen wij in huisgroepen die gehouden worden bij broeders en zusters thuis op verschillende dagen en verschillende locaties. In een groep van rond de acht personen kom je samen en wordt er samen gezongen, gegeten, gebeden en vragen gesteld. Het is ook een manier om relaties op te bouwen met je broeders en zusters en elkaar te leren kennen. Voor meer informatie over een huisgroep dicht bij jouw buurt, stuur een mail naar nazorg@derotsamsterdam.com
 

50+ groep

Elke woensdag van 11:00 tot 14:00 is een een dienst voor de 50+ers. Elke keer is er weer gezelligheid en fellowship. Er worden onder andere verhalen met elkaar gedeeld, samen gezongen, samen uit het woord lezen, activiteiten gedaan en meer.


IMPACT YOUTH & OUTREACH

God maakt alles nieuw. Wij, de jongeren van De Rots geloven dat God Iemand is die vernieuwd en nieuwe dingen brengt in ons leven. Deze vernieuwing maken wij elke dag weer mee. Dat maakt het leven met Jezus ook spannend. In onze samenkomsten proberen we steeds te kijken welke nieuwe dingen God in ons leven wilt doen.

MEER INFORMATIE..