Wij geloven Gods woord, dat Jezus de Verlosser is!

De Rots Amsterdam is een "volle evangelie" gemeente. Wij prediken het volledige evangelie en laten niets achterwege. Wij geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Dat Jezus naar de aarde was gekomen en een zondeloos leven leed. Dat Hij gestorven was aan het kruis zodat wij vrij kunnen zijn van zonde.
Wij geloven dat Hij ons de Heilige Geest heeft achtergelaten die ons continu leidt. Daarom geven wij de Heilige Geest volledig de ruimte in onze bijeenkomsten. Wij zien dat bevrijding en genezing plaatsvinden door de kracht van God, en dat Hij spreekt door Zijn profeten.